Naszą misją jest szczęście i wspomaganie rozwoju Waszych pociech. Istotną rzeczą jest, iż uczestnictwo w zajęciach jest dobrowolne (można dziecko zachęcać, dodawać mu odwagi, ale nie zmuszać). Osiągnięcie celu możliwe jest dzięki odpowiednio dobranym metodom pracy. Nasza praca oparta jest głównie na pozytywnej dyscyplinie.
1. Metoda dobrego startu (prof.Marta Bogdanowicz)
Głównym założeniem jest wspomaganie rozwoju psychomotorycznego dziecka poprzez odpowiednio zorganizowaną zabawę i aktywne wielozmysłowe uczenie symboli graficznych: łatwych wzorów, piosenek, wierszyków, wzorów literopodobnych, liter i znaków matematycznych. Dzięki zaangażowaniu wielu zmysłów dziecko usprawnia koncentrację, pamięć i wyzwala operacje myślowe.
2. Metoda Ruchu Rozwijającego według Weroniki Sherborne
Metoda opiera się na naturalnej potrzebie dziecka do kontaktu z osobą dorosłą. Założeniem jest rozwój przez ruch, czyli dobrze nam znane baraszkowanie dzięki któremu dzieci rozwijają świadomość własnego ciała oraz przestrzeni, uczą się kontaktu z drugim człowiekiem, wzmacniają poczucie własnej wartości i pewności siebie.
3. Pedagogika zabawy
Zabawa jest naturalną drogą realizacji potrzeb ruchowych, poznawczych, emocjonalnych i społecznych.
Rodzaje zabaw: manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne , badawcze, ruchowe, dydaktyczne. Pedagogikę zabawy wzbogacamy za pomocą chusty animacyjnej Klanzy, która ułatwia wzajemne poznanie się, zapamiętanie imion oraz ćwiczy współdziałanie w grupie.
4. Logorytmika/ zajęcia logopedyczne
Logorytmika polega na wykonywaniu ćwiczeń muzyczno-ruchowych. Głównym celem jest korygowanie wad mowy i słuchu, a przy tym uwrażliwienie na cechy wspólne muzyki i mowy. W grupie dzieci wykonują proste ćwiczenia logopedyczne, które przygotowują je do mówienia.
5. Bajkoterapia
Metoda ta to nic innego jak terapia przez bajkę, która ma pomóc dziecku w wielu trudnych dla niego sytuacjach emocjonalnych.
6. Zajęcia plastyczne
Podczas zajęć plastycznych dziecko uczy się wyrażania własnych emocji, rozwija wyobraźnię i zdolności manualne, ćwiczy koordynację wzrokowo-ruchową. Techniki: metoda malowania dziesięcioma palcami, rysowanie świecą, rysunek węglem, kredą, pastelami, stemplowanie, obrazki wykonywane z włóczek, szmatek, makaronów i innych produktów spożywczych, zabawy z gliną, plasteliną, masą papierową.
7. Edukacja zdrowotna
Zajęcia mają na celu przede wszystkim wspomagać rozwój fizyczny dziecka poprzez codzienną gimnastykę, zabawy na świeżym powietrzu w ogrodzie, trening czystości oraz naukę nabywania nawyków higieniczno – zdrowotnych.
8. Elementy muzykoterapii
Ekspresja muzyczna poprzez gest, śpiew, ruch jest bardzo bliska dziecku, ponieważ stanowi naturalny element jego życiowej aktywności. Zajęcia odbywają się z użyciem instrumentów muzycznych.
9. Język angielski i rosyjski dla najmłodszych
Dzieci poznają język wszystkimi zmysłami podczas zabawy. Znaczącą rolę odgrywa obraz, muzyka oraz ruch. Używając podczas zabaw języka angielskiego staramy się stworzyć anglojęzyczne środowisko, aby dziecko mogło osłuchać się z językiem.
Stałym punktem w naszych zajęciach są co miesięczne odwiedziny Pana Teatrzyka. Przedstawienia kształtują wyobraźnie dzieci i oswajają dziecko z kulturą. Po przedstawieniu zawsze jest czas na zabawę postaciami występującymi w przedstawieniu.
Ważnym elementem naszych zajęć dodatkowych są też organizowanie przez właścicieli placówki dodatkowych atrakcji takich jak odwiedzimy żywych sów, koncerty muzyczne na żywo czy organizacja zajęć sportowych prowadzonych przez wykwalifikowaną kadrę. Dzieci kończące przygodę z Małymi Odkrywcami są otwarte na świat, ludzi i wszystko co ich otacza. Są pewne siebie, ponieważ traktowane są z należytym im szacunkiem i przede wszystkim traktowane jak mali ludzie, którzy mają swoje zdanie.